Kreator Wniosku v2
Warszawski bon żłobkowy
400miesięcznie

Zasady Programu

Jak mogę uzyskać warszawski bon żłobkowy?
Jeśli zapiszesz swoje dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu malucha, otrzymasz warszawski bon żłobkowy o wartości 400 zł. Bon będzie przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku:
a) kopii umowy zawartej z placówką niepubliczną;
b) zaświadczenia o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego;
c) zaświadczenia z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod adresem e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl oraz pod numerami telefonów: 22 542 02 26; 22 565 23 57; 517 081 662; 517 081 680; 517 081 751; 695 010 056; 502 268 105.
Dowiedz się jak wypełnić wniosek

Zasady Wsparcia

Wsparcie otrzymasz jeżeli m.in.:
Aktówka
Pracujesz, mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie
Wózek
Nie jesteś na urlopie wychowawczym
Pieniądze

Twoje dochody nie przekraczają 2883zł netto na osobę w rodzinie
Kalendarz
Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki