Kreator Wniosku
Warszawski bon żłobkowy
400miesięcznie

Zasady Programu

Jak mogę uzyskać warszawski bon żłobkowy?
Jeśli zapiszesz swoje dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu malucha, otrzymasz warszawski bon żłobkowy o wartości 400 zł. Bon będzie przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku:
a) kopii umowy zawartej z placówką niepubliczną;
b) zaświadczenia o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego;
c) zaświadczenia z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności.
Dowiedz się jak wypełnić wniosek

Zasady Wsparcia

Wsparcie otrzymasz jeżeli m.in.:
Aktówka
Pracujesz, mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie
Wózek
Nie jesteś na urlopie wychowawczym
Pieniądze
Twoje dochody nie przekraczają 2883zł netto na osobę w rodzinie - dotyczy wniosków na rok szkolny 2018/2019
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2018r.
Do 31.08.2018r. można składać wnioski na rok szkolny 2017/2018 - dla tych wniosków obowiązującym kryterium dochodowym jest kwota 1922 zł netto.
Kalendarz
Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki